Driftsstatus vedrørende tiltak relatert til Koronavirus

Driftsstatus vedrørende tiltak relatert til Koronavirus (Covid-19)

Driftsstatus vedrørende tiltak relatert til Koronavirus

Driftsstatus vedrørende tiltak relatert til Koronavirus (Covid-19)

Driftsstatus vedrørende tiltak relatert til Koronavirus (Covid-19)Woodify AS og tilknyttede samarbeidspartnere har iverksatt tiltak for å redusere smittefare, og tar alle forhåndsregler i den utstrekning situasjonen krever. Produksjon av heltre og kryssfiner – status ok. Frakt / leveranser – status ok. Salgsapparat og kundestøtte – status ok.

Dette gjelder for våre salgsenheter i Norge og Sverige så vel som våre fabrikker i hhv. Sverige og Latvia. Vi iverksetter løpende de tiltak som kreves for å innrette oss iht. råd fra Norske helsemyndigheter. Våre kunder kan være trygg på at vi gjør de tiltak som kreves for å beskytte egne medarbeidere og forretningsforbindelser, samtidig som vi har fokus på å opprettholde leveransesikkerheten. Det er normal drift hos alle produserende enheter, og det er foreløpig ingen indikasjon på at dette skal endre seg.

Relevante land – og eller kommunegrenser er åpne for flyt av varer, og per i dag har vi ikke fått informasjon om at begrensninger er planlagt av myndighetene.

Vi ønsker uansett å forberede oss best mulig, og vi er i løpende kontakt med alle våre produserende ledd for å se på muligheter for å fortløpende tilpasse oss denne ekstraordinære situasjonen.

For at vi skal kunne tilpasse produksjonen og leveransene til våre kunders byggeplasser best mulig trenger vi tilbakemelding. Vi ønsker å få informasjon om eventuelle endringer så tidlig som mulig, da dette innebærer at vi er i bedre stand til å løse utfordringer som kan oppstå.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

David Andre Celius Berg Daglig leder Woodify AS

Relaterte nyheter