Interiørfinér til Klimahuset i Oslo

Woodify har levert innvendig kryssfiner plater til Klimahuset i Oslo

Interiørfinér til Klimahuset i Oslo

Woodify har levert innvendig kryssfiner plater til Klimahuset i Oslo

Interiørfinér til Klimahuset i Oslo

Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Botanisk hage er et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings og ligger på Tøyen i Oslo.

Gjennom klimavennlige løsninger skal Klimahuset være et møtested og utstillingsbygg som formidler forskningsbasert kunnskap om klima og klimaendringene.

Den spennende arkitekturen og bruk av materialer understreker fokus på miljø som også gjenspeiles i utstrakt bruk av tre til både fasade og til innvendig bekledning. Materialvalget er ment å forsterke koblingen til hagen.

Bygget er konstruert med et bæresystem av limtre. I tillegg til en stor andel treverk er det også benyttet lavkarbonbetong og solcellepaneler i kombinasjon med fjernvarme og en hybrid ventilasjonsløsning for å besørge at Klimahuset produserer mer energi enn det bruker på årsbasis.

Woodify har levert interiørfinér av Bjerk med Furu toppfinér til Klimahuset på Tøyen i Oslo.

Produkter
  • Woodify Xfinér med Furu toppfinér

Les mer om prosjektet på nettsiden til Naturhistorisk Museum og Futurebuilt.

Foto: Vjus AS

Innvendig kryssfiner plater til Klimahuset i Oslo

Tittel