Sikkert innkjøp av brannbeskyttet tre!

Økt bruk og økt popularitet av brannsikrede produkter gir økt antall aktører. Woodify med Woodsafe i ryggen vil alltid være en av de mest seriøse og erfarne aktørene i dette markedet.

Sikkert innkjøp av brannbeskyttet tre!

Økt bruk og økt popularitet av brannsikrede produkter gir økt antall aktører. Woodify med Woodsafe i ryggen vil alltid være en av de mest seriøse og erfarne aktørene i dette markedet.

Sikkert innkjøp av brannbeskyttet tre!

Økt bruk og økt popularitet av produktene øker også aktører som vil inn på dette markedet. Dette er bra for konkurransen, men det øker også risikoen for å gjøre feilaktig innkjøp. Det finnes i dag et mangfold av brannbeskyttende treprodukter som ikke innehar påståtte egenskaper mot brann, og som ei heller tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon.

Det skyldes også at utviklingen av nye trebaserte produkter muliggjør stor fleksibilitet hva angår bruksområde, selv der hvor det stilles strenge krav mot brann.

Hvem har ansvaret?

Produsenten eller importør/distributør er ansvarlig for at produktene som plasseres på markedet tilfredsstiller alle produkt- og dokumentasjonskrav som er påkrevet. For byggevareprodukter er det CPR 305/2011 eller Byggevareforordningen som gjelder.

Derimot er også den som kjøper, installerer og bruker produktet underlagt krav til å kontrollere hvorvidt produktene er utarbeidet i henhold til gjeldende bestemmelser. Deres plikt og ansvar er å påse at produktene innehar korrekt, gyldig og verifiserbar dokumentasjon. Dersom dokumentasjonskontroll ikke gjennomføres av innkjøpsleddet overføres ansvaret for bruk av ulovlige produkter til den som tar disse produktene i bruk /Byggherre.

Konsekvens

Først og fremst er det fare for at produktet ikke sikrer personer og bygget ved en eventuell brann. De brannhemmende treproduktene er en del av byggets sikring mot brann og er medregnet i byggherrens kalkulasjoner for å oppnå pålagte sikkerhetsnivåer.

Noen av brannbeskyttelsesmiddelene som finnes på markedet i dag er svært hygroskopiske, de tiltrekker seg altså fukt som kan medføre muggdannelse og forårsake forråtnelse av produktet. Kanskje enda viktigere er det å merke seg at fuktigheten som trekker inn i treet medfører at middelet som utgjør brannbeskyttelsen presses ut. Med andre ord så svekkes brannbeskyttelsen over tid ettersom treer eksponeres for vær og vind. Produktet vil således ikke på sikt opprettholde sine egenskaper mot brann.

Det bør ikke være noe tvil om viktigheten av dokumentasjonskontroll av brannbeskyttede treprodukter. Konsekvensene ved å montere produkter som ikke tilfredsstiller lovpålagte krav berører både prosjektets brannsikkerhet og samfunnssikkerhet.

Hvordan kan man gjøre et sikkert innkjøp?>

For å forsikre seg om at ett brannbeskyttet treprodukt tilfredsstiller lovpålagte krav finnes det konkrete krav man skal stille til sin leverandør:

CE-sertifisering

Et brannklassifisert produkt skal alltid være CE-sertifisert. En brannrapport eller klassifikasjonsrapport er ikke godkjent som dokumentasjon for innkjøp av brannbeskyttet tre. Krav til CE-merking er en pålagt EU-lov jf. Byggevareforordningen CPR 305/2011.

  • Man må kontrollere at den aktuelle tresorten er CE-sertifisert (Certificate of Constancy of Performance)
  • Det må også påses at CE-sertifikatet er utstedt av meldt organ/Notified Body eks. RISE 0402.
Ytelseserklæring (DoP)

Ytelseserklæring må fremvises for det aktuelle produktet. Ytelseserklæringen skal alltid tydeligjøre produktets egenskaper og prestasjon, produsent, hvordan produktet er godkjent for montering på underlag, og hvorvidt montering skal med eller uten luftespalte. En ytelseserklæring kan kun utstedes av produsenten, og skal alltid angi AVCP sytem 1, samt henvise til meldt organ/ Notified Body RISE med No. T.ex. RISE 0402.

Bestandighetstest

Bestandighet er en avgjørende faktor på hvorvidt det brannbeskyttede treproduktet skal overflatebehandles eller ikke. Dersom produktet ikke skal overflatebehandles må det være sertifisert iht. NS EN16755 EXT DRF.

Vi har laget en «sjekkliste» som sikter til å forenkle arbeidet med å sikre innkjøp av brannbeskyttet tre. Sjekklisten har 5 punkter som dekker produsentens kvalitetstystem, lovpålagt produktdokumentasjon (DoP), CE-sertifisering, Produksjonskontroll og typegodkjenning, samt bestandige egenskaper mot brann.

Brannpanel eksteriør furu woodify

Relaterte nyheter