Sann bærekraft

Woodify sitt miljøfokus strekker seg lengre enn å levere bærekraftige produkter. Bærekraft og kvalitet er nøkkelverdier som reflekteres i alle våre prosesser gjennom hele produksjonen helt frem til produktene leveres på din byggeplass.

Bærekraftig skog

Produksjon av våre heltre- og kryssfinèrprodukter er basert på råstoff fra skogbruk som er bærekraftig, og er sertifisert i henhold til internasjonale standarder for bærekraftig skogbruk.

Gjenvinning og råvareutnyttelse

Avkapp / svinn på fabrikk benyttes til oppvarming av produksjonsfasiliteter.

Miljødokumentasjon

Vi jobber aktivt med å dokumentere miljøegenskapene til vårt sortiment gjennom miljødeklarasjoner (EPD), emisjonstesting, BVD- og EcoProduct vurderinger.

Vår visjon og våre bærekraftsmål

Vår visjon er å være en bidragsyter til å skape fremtidens bygg gjennom å fremme tre som byggemateriale. Tre er fornybart og naturlig og vi vil sikre at våre produkter og vår tilstedeværelse i markedet representer bærekraft.

Vårt mål er å tilby våre kunder produkter som utvikles og produseres på en slik måte at bærekraft ivaretas fra innkjøp og ut produktets levetid. En vugge til grav tilnærming som promoterer vår holdning til helse og miljø. Vi vil med dette søke å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av både produkter og produksjonsprosesser.

Med disse tiltakene sørger vi for å ta vår del av ansvaret:

Ansvarlig innkjøp fra bærekraftig skog (EUTR, FSC, PEFC).

Råvarer av høy kvalitet som sikrer treproduktets utnyttelsesgrad og levetid.

Foredlingsprosesser og tilknyttede valg utføres sett i lys av helse- og miljø.

Nøyaktig innkjøp kombinert med høy råvareutnyttelse sikrer lite svinn i produksjonen.

Forsvarlig innsalg av produkter som promoterer lang levetid i tiltenkt miljø / egnet til tiltenkt bruksformål.

Avkapp / svinn benyttes i produksjon av pellets som igjen benyttes til oppvarming (klimanøytral bioenergi).

Representant av produkter som ikke gjør helse eller miljø skadelidende under produksjon, ei heller etter produktene er montert i innvendig eller utvendig miljø.

Resirkulering av plast- og treemballasje.