Innvendig spiler til Powerhouse Brøttørkaia 17 A

Woodify har levert innvendig spiler til Powerhouse Brattørkaia 17 A

Innvendig spiler til Powerhouse Brøttørkaia 17 A

Woodify har levert innvendig spiler til Powerhouse Brattørkaia 17 A

Innvendig eikespiler til Powerhouse Brattørkaia 17 A

Kontorbygget Powerhouse Brattørkaia ligger ved havnen ved sentralstasjon i Trondheim. Bygget består blant annet av velkomstsenter med resepsjon, kontorlokaler, auditorium, kafé, besøkssenter, møteromssenter mfl. Som har utsikt over Trondheimsfjorden.
Powerhouse Brattørkaia er BREEAM Outstanding-sertifisert og bærekraft har stått sentralt i oppføringen av dette bygget. Fomål om optimal utnyttelse av solen definerer den spennede arkitekturen som er tegnet etter «form følger miljø»-prinsippet. I gjennomsnitt produserer Powerhouse Brattørkaia over det dobbelte av strøm sammenliknet med hva de faktikst forburker pr dag. Et lokalt mikronett besørger at det i tillegg er mulig å leverer fornybar energi til naboer så vell som til elektriske biler, båter og busser.

Woodify har levert brannimpregnerte eikespiler til Powerhouse Brattørkaia 17 A.

Produkter
  • Brannpanel INT Spile Hviteik

Les mer om prosjektet på nettsidene til Entra og Snøhetta.

Foto: Vjus AS

Innvendig spiler til Powerhouse Brattørkaia 17 A