Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole

Woodify har levert utvendig kledning til Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole

Woodify har levert utvendig kledning til Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

Utvendig kledning til Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole har 60 elever fordelt på 8.-10. trinn. Skolen er dimensjonert for 80 elever. Skolen ligger flott til rett ved skogen i Drøbak. Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole er det første skolebygget som når de strenge miljøkravene til Powerhouse. Skolen har en solskive, en skråstilt skive som gjennomskjærer bygget. Denne solskiven er med på å skape oppdrift på en naturlig måte i bygget. Ren luft blir hentet inn og dårlig luft blir ført ut. Det er strenge miljøkrav for å bli et Powerhouse. Skolen har solceller utvendig som er rettet mot sør i en 33 grader helning for maksimal effekt. Skolen har som mål å produsere 30 500 kWh energi fra solcellepanelene.

Produkter
Brannpanel Natur Thermowood av furu
Woodify Natur Thermowood av furu
Les mer om prosjektet på Byggindustrien.

Foto: Vjus AS

Relaterte prosjekter

  • Prosjekter

  • Prosjekter

  • Prosjekter

  • Prosjekter

Tittel