Thermowood til BIR Nygårdstangen

Woodify har levert utvendig kledning av Thermowood Furu til BIR Nygårgstangen i Bergen.

  • Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
  • Arkitekt: Norconsult
  • Byggherre: BIR AS

Thermowood til BIR Nygårdstangen

Woodify har levert utvendig kledning av Thermowood Furu til BIR Nygårgstangen i Bergen.

  • Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
  • Arkitekt: Norconsult
  • Byggherre: BIR AS

Brannimpregnert Naturkledning av Thermowood til BIR Nygårgstangen

Den nye bossterminalen og hovedkontoret til BIR strekker seg 30 meter høyt og består av anlegg med visningssenter i de første to etasjene i tillegg til 4 etasjer med kontorareal med tilknyttet takterrasse.

Den smale tomten og E39 har vært med på å gi bygget den spennende formen, og nabobygg og omgivelser har vært med på å inspirere både materialtyper og fargene på materialvalgene.

De naturlige materialene som er valgt har fokus på blant annet bærekraft og materialer som krever lite vedlikehold. Den valgte trefasaden vil bli grå med tid og er iht. arkitekt tiltenkt å nærme seg fargen på betongbroen / E39 over tid. Som supplement til trekledningen er det benyttet grønne fasadeplater og plantevegger i tillegg til grøntarealet på taket hvor det finnes hageareal med både jordbær og biehotell.

Det er lagt stor vekt på grønne løsninger gjennom blant annet energieffektivisering ved bruk av blant annet solceller og varmegjenvinning. Gjenbruk har også stått sentralt, og mye av interiøret fra det fraflyttede hovedkontoret er gjenbrukt på Nygårdstangen.

De fire øverste etasjene av bygget som utgjør det nye hovedkontoret til BIR er sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Woodify har levert i overkant av 28000 løpemeter utvendig kledning til bossterminalen- og kontorbygg for BIR i Lungegårdskaien 42 i Bergen. Det ble valgt en Naturkledning av Thermowood Furu til bygget.

Produkter
  • Produkttype: Brannimpregnert utvendig kledning
  • Produktnavn: Brannpanel Natur Thermowood Furu
  • Tresort: Furu (varmebehandlet)/li>
  • Detaljer: 21x143mm, 21x142mm, forskjellige profiler.

Foto: Marcus H. Brenden

BIR Thermowood