Woodify deltar i EU-prosjekt

Woodify deltar i EU-prosjektet med 46 andre partner-bedrifter fra 15 forskjellige land.

Woodify deltar i EU-prosjekt

Woodify deltar i EU-prosjektet med 46 andre partner-bedrifter fra 15 forskjellige land.

Prosjektet er et #EUGreenDeal #H2020-prosjekt som består av 47 partnere fra fjorten europeiske land og Taiwan. Motivert av behovet for en mer effektiv, vitenskapelig basert skogbrannhåndtering og risikoinformert beslutningstaking, vil konsortiet levere et samlende økosystem for integrert brannhåndtering og bærekraftig skogforvaltning.

Prosjektet vil bygge på state-of-the-art produkter med høy TRL og forene dem i en helhetlig brannstyringsplattform som optimerer og gjenbruker de tilgjengelige sosioteknologiske ressursene i alle tre hovedfasene ved skogbrann.

Løsninger vil bli demonstrert og validert under faktiske driftsforhold. Demonstrasjonene vil involvere åtte komplekse pilotimplementeringer utført i syv EU-land (Romania, Spania, Italia, Hellas, Norge, Østerrike, Tyskland) og Taiwan. Prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101036926.

Brannimpregnert kledning og annet tre til interiør og eksteriør